Front 3K Carbon Tube Arm - Traxxas Aton


- Spare parts for RKH CNC Advanced Upgrade Kit (SKU: Aton980) - Traxxas Aton.
- Size: 18(ID)x20(OD)x104(L)mm