Rakonheli CNC AL 6mm Motor Mount Set (for IDTX980, 982, 983, 010E980)

- Spare parts for RKH's CNC Upgrade Kit (SKU: IDTX980, 982, 983) - Blade Inductrix/FPV.

- Spare parts for RKH's CNC Upgrade Kit (SKU: 010E980) - Eachine E010.